Galeria

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.